تبلیغات
اس ام اس های داغ
اس ام اس های داغ
باحالترین اس ام اس های عاشقانه

پرواز در سكوت !

 

آری ٫ پرواز در سكوت!

 

خدایا ! بارالها! دیگر نمی خواهم در زمین خاكیت پا بگذارم.

 

دیگر نمی خواهم در این عرصه گام بردارم. می خواهم پرواز كنم. آری ٫ پرواز!

 

پرواز در آسمان ٫ پروازی به سوی تو٫ تا ملكوت !

 

خدایا خسته ام ! خدایا خسته ام از این مردمان!

 

دیگر گوش شنوایی نیست كه گوش جان به حرف های ناگفته ام بسپارد. 

دیگر هم دمی نیست كه غمخوار روزهای تنهاییم باشد.

 

خدایا این چه روزگاری است!!

 

كه آدمیان بدون ارتكاب جرم مجازات می شوند. كه به خاطر گناه ناكرده خردمی شوند و می شكنند!

 

این چه دنیایی است كه هیچ كس خود نیست! كه همه نقاب و صورتك های زیبا به چهره دارند و وای به آن روز كه این نقاب ها كنار بروند!

 

این چه دنیایی است كه همه از عشق و محبت دم می زنند ولی دانه های نفرت در دل همه كاشته میشود!

 

این چه دنیایی است كه احساس و دل آدم ها دیگر ارزشی ندارد و چیزهایی كه وقتی مانند طلا ناب و باارزش بودند دیگر حتی كوچك ترین ارزشی ندارند!

 

خدایا ! بارالها! به من پر پروازی عطا فرما . آری ٫ پرپرواز! دو بال می خواهم برای پرواز. خدایا دیگر طاقت ماندن ندارم٫ نمی خواهم بمانم و شاهد این سیاهی ها باشم. خدایا ٫ دو بالی می خواهم كه توان پر گشودنشان عشق تو باشد٫ عشقی الهی و آسمانی. خدایا ! پرواز كردن را به من بیاموز ٫ چگونگی پرواز در اوج ٫ می خواهم روحم را به پرواز در آورم و جسم سنگینم را در این وادی جای بگذارم.

 

خدایا از تو آرامش می خواهم. می خواهم با آن دو بال همچون فرشته ای كوچك در هوای تو پرواز كنم٫ می خواهم هم دم سكوت و تنهایی باشم و دیگر دم برنیاورم. دیگر نمی خواهم گله كنم! از این دنیا ٫ از این مردمان ٫ دیگر گله ای ندارم!

 

می خواهم پرواز كنم ٫ پروازی همراه با آرامش و سكوت تا عرش كبریایت. می خواهم از زمین خاكیت به عرش برسم ٫ با عشق تو ٫ با كمك تو.         

خدایا ٫ عشق زمینیت را نمی خواهم ٫ خدایا چیزهای فانی را نمی خواهم ٫ من ابدیت را می خواهم٫ من عشق تو را می خواهم. خدایا ! درهای دلم را را بر روی همه ی امور دنیوی بسته ام٫ دیگر دل بستگی به این زمین خاكی ندارم. می خواهم پرواز كنم به سوی ملكوت. با عشقی كه تو به من ارزانی داشتی٫ عشقی مقدس كه هیچ گاه نابود نمی شود و همیشگی و پایدار است و با وزش نسیمی محو نمی گردد زیرا سرچشمه ی آن تویی.

 

خدایا دیگر سخن نمی گویم . سكوت می كنم٫ سكوت  و دم برنمی آورم تا نظری بر من افكنی و بال های مرا با عشقت توان پرواز بخشی تا پرواز كنم . پروازی در سكوت به سوی تو ای معبودم!

 

پروردگارم پذیرای من باش و آن چه را می خواهم به من عطا كن .              

 من پروازی را می خواهم كه مقصدش تو باشی . پرواز در سكوت را .    

 

                                            

                                                   ************ ********* ******** 

 

                                                           در اشتیاق پرواز بی آسمان ترینم

 

                                                       عمری به جرم بودن٫  با خاك هم نشینم

 

                                                    نفرین به چشم هایم٫ این حفره های تاریك

 

                                                        آخر چگونه ای دور؟ باید تو را ببینم!

 

                                                        ای باغ سبز سیال!آخر بگو چه می شد؟

پرواز در سكوت !

 

آری ٫ پرواز در سكوت!

 

خدایا ! بارالها! دیگر نمی خواهم در زمین خاكیت پا بگذارم.

 

دیگر نمی خواهم در این عرصه گام بردارم. می خواهم پرواز كنم. آری ٫ پرواز!

 

پرواز در آسمان ٫ پروازی به سوی تو٫ تا ملكوت !

 

خدایا خسته ام ! خدایا خسته ام از این مردمان!

 

دیگر گوش شنوایی نیست كه گوش جان به حرف های ناگفته ام بسپارد. 

دیگر هم دمی نیست كه غمخوار روزهای تنهاییم باشد.

 

خدایا این چه روزگاری است!!

 

كه آدمیان بدون ارتكاب جرم مجازات می شوند. كه به خاطر گناه ناكرده خردمی شوند و می شكنند!

 

این چه دنیایی است كه هیچ كس خود نیست! كه همه نقاب و صورتك های زیبا به چهره دارند و وای به آن روز كه این نقاب ها كنار بروند!

 

این چه دنیایی است كه همه از عشق و محبت دم می زنند ولی دانه های نفرت در دل همه كاشته میشود!

 

این چه دنیایی است كه احساس و دل آدم ها دیگر ارزشی ندارد و چیزهایی كه وقتی مانند طلا ناب و باارزش بودند دیگر حتی كوچك ترین ارزشی ندارند!

 

خدایا ! بارالها! به من پر پروازی عطا فرما . آری ٫ پرپرواز! دو بال می خواهم برای پرواز. خدایا دیگر طاقت ماندن ندارم٫ نمی خواهم بمانم و شاهد این سیاهی ها باشم. خدایا ٫ دو بالی می خواهم كه توان پر گشودنشان عشق تو باشد٫ عشقی الهی و آسمانی. خدایا ! پرواز كردن را به من بیاموز ٫ چگونگی پرواز در اوج ٫ می خواهم روحم را به پرواز در آورم و جسم سنگینم را در این وادی جای بگذارم.

 

خدایا از تو آرامش می خواهم. می خواهم با آن دو بال همچون فرشته ای كوچك در هوای تو پرواز كنم٫ می خواهم هم دم سكوت و تنهایی باشم و دیگر دم برنیاورم. دیگر نمی خواهم گله كنم! از این دنیا ٫ از این مردمان ٫ دیگر گله ای ندارم!

 

می خواهم پرواز كنم ٫ پروازی همراه با آرامش و سكوت تا عرش كبریایت. می خواهم از زمین خاكیت به عرش برسم ٫ با عشق تو ٫ با كمك تو.         

خدایا ٫ عشق زمینیت را نمی خواهم ٫ خدایا چیزهای فانی را نمی خواهم ٫ من ابدیت را می خواهم٫ من عشق تو را می خواهم. خدایا ! درهای دلم را را بر روی همه ی امور دنیوی بسته ام٫ دیگر دل بستگی به این زمین خاكی ندارم. می خواهم پرواز كنم به سوی ملكوت. با عشقی كه تو به من ارزانی داشتی٫ عشقی مقدس كه هیچ گاه نابود نمی شود و همیشگی و پایدار است و با وزش نسیمی محو نمی گردد زیرا سرچشمه ی آن تویی.

 

خدایا دیگر سخن نمی گویم . سكوت می كنم٫ سكوت  و دم برنمی آورم تا نظری بر من افكنی و بال های مرا با عشقت توان پرواز بخشی تا پرواز كنم . پروازی در سكوت به سوی تو ای معبودم!

 

پروردگارم پذیرای من باش و آن چه را می خواهم به من عطا كن .              

 من پروازی را می خواهم كه مقصدش تو باشی . پرواز در سكوت را .    

 

                                            

                                                   ************ ********* ******** 

 

                                                           در اشتیاق پرواز بی آسمان ترینم

 

                                                       عمری به جرم بودن٫  با خاك هم نشینم

 

                                                    نفرین به چشم هایم٫ این حفره های تاریك

 

                                                        آخر چگونه ای دور؟ باید تو را ببینم!

 

                                                        ای باغ سبز سیال!آخر بگو چه می شد؟ارسال در تاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 توسط آرتـــــــیـــــمــــان

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا

سایت خدماتی یاسی تولز